Thông tin về tác giả:

Tên Chu Hoài Thương
Slogan Chào các bạn, tôi là Chu Hoài Thương, thành viên của đội ngũ tại colatv.store (Colatv). Với trách nhiệm xếp lịch trực tiếp bóng đá hàng ngày, tôi mong muốn tạo ra một trải nghiệm xem bóng đá tuyệt vời và đầy đủ cho mọi người trên trang web.